Kategorier
klimaendringer flora og fauna global oppvarming Japan

Den globale oppvarmingens presserende realiteter

Ifølge 50 ledende forskere har den menneskeskapte globale oppvarmingen fortsatt å øke med en "enestående hastighet" siden den siste store vurderingen av klimasystemet ble publisert for to år siden. Global oppvarming og Paris-avtalen Paris-avtalen har som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå.

nb_NONorwegian