Kategoriler
insan davranışları ruh sağlığı PSİKOLOJİ

Karanlık Empati: Empatinin Şeytani Yüzünün Maskesini Düşürmek

Getting your Trinity Audio player ready...
Sevgiyi yaymak

Büyüleyici ve esrarengiz bir tür olan Kara Empatiler, empati ve manipülasyonun eşsiz bir karışımına sahiptir. İnsan duygularının gölgelerinde aldatıcı bir ustalıkla gezinirler ve empatinin gücünü kötü niyetli amaçlar için kullanabilirler. Empatik meslektaşlarının aksine, karanlık empatlar yüksek duyarlılıklarını başkalarını sömürmek ve kontrol etmek için kullanırlar. Bu ilgi çekici fenomen, duygusal etki alanlarında ustalıkla gezinen ve hesaplanmış bir hassasiyetle zarar veren bireylerin maskesini düşürerek empatinin uğursuz tarafını ortaya çıkarıyor. Bu araştırmada, karanlık empatların karmaşık doğasını inceleyerek yöntemlerine, motivasyonlarına ve farkında olmadan avuçlarının içine düşenler üzerindeki etkilerine ışık tutuyoruz.

p.s: psi̇koloji̇ ve bi̇zi̇mle di̇skus hakkinda daha fazla bi̇lgi̇ almak i̇ster mi̇si̇ni̇z? Bizim göz atın Facebook Sayfa!

Empati Nedir?

Empati, başkalarının hislerini, duygularını, bakış açılarını ve deneyimlerini anlama ve paylaşma yeteneğidir. Kendinizi bir başkasının yerine koyma ve onun duygusal durumuyla gerçekten bağlantı kurma kapasitesini içerir. Empati, başkalarının duygularını ve mücadelelerini tanımanıza ve onlarla rezonansa girmenize olanak tanıyarak şefkat, anlayış ve desteği teşvik eder.

Empatinin farklı boyutları vardır:

 1. Bilişsel Empati: Bu, başka bir kişinin duygularının ve bakış açılarının entelektüel olarak anlaşılması anlamına gelir. Birinin yaşadığı duyguları anlama ve tanıma becerisini içerir.
 2. Duygusal Empati: Duygusal empati, başkalarının deneyimlerine karşılık olarak onların duygularını hissetmeyi içerir. Bu, başkalarının duygularını "yakaladığınız" ve benzer duygular yaşadığınız duygusal bir bulaşmadır.
 3. Şefkatli Empati: Şefkatli empati hem bilişsel hem de duygusal empatiyi birleştirir. Sadece başka bir kişinin duygularını anlamayı ve hissetmeyi değil, aynı zamanda onlara yardım etmek ve desteklemek için motive olmayı da içerir. Şefkatli empati, bireyleri başkalarının acılarını hafifletmek veya refahını desteklemek için harekete geçmeye sevk eder.

Empatinin İşlevleri

Empati, kişiler arası ilişkilerde, etkili iletişimde ve sosyal bağlantılar kurmada çok önemli bir rol oynar. Bireylerin başkalarına karşı özen, onay ve anlayış göstermesini sağlayarak güven ve anlamlı bağlantıları teşvik eder. Empati ayrıca bireylerin başkalarının ihtiyaç ve endişelerine nezaket, destek ve uygun eylemlerle yanıt vermelerini sağlar.

Empati Geliştirme

Empati geliştirmek aktif dinleme, perspektif alma ve açık fikirli olmayı içerir. Başkalarının sözel olmayan ipuçlarına, duygularına ve sözlü ifadelerine uyum sağlamayı gerektirir. Empatinin geliştirilmesi, ilişkilerin iyileştirilmesine, ekip çalışmasının geliştirilmesine ve daha şefkatli ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunabilir.

Karanlık Empat nedir?

Empati tipik olarak olumlu ve toplum yanlısı davranışlarla ilişkilendirilse de, bireylerin empatiyi kötü niyetli şekillerde kullanması da mümkündür.

Empati bir kişi tarafından kişisel kazanç, manipülasyon veya diğer özgeci olmayan nedenlerle kullanıldığında, empati tipik olarak karanlık empatiye dönüşür.

İşte birkaç örnek:

 1. Manipülasyon: Yüksek düzeyde empatiye sahip bazı bireyler, başkalarının duygularını ve zayıflıklarını anlamalarını, onları kişisel çıkarları için manipüle etmek veya istismar etmek amacıyla kullanabilirler. Kendi bencil hedeflerine ulaşmak için başkalarının zayıflıklarını veya empatik tepkilerini istismar edebilirler.
 2. Duygusal istismar: Başkalarının duygularını derinlemesine anlayan kişiler, bu bilgiyi kasıtlı olarak duygusal zarar vermek için kullanabilirler. Başkalarını kontrol etmek ya da incitmek için zayıflıklardan faydalanabilir, gaslighting yapabilir ya da duyguları manipüle edebilirler.
 3. Aldatmaca: Empati yeteneği yüksek olan bir kişi, başkalarının duygularına ilişkin anlayışını onları kandırmak veya manipüle etmek için kullanabilir. Bir avantaj elde etmek veya başkalarının zararına kendi hedeflerine ulaşmak için başkalarının güvenini ve empatisini istismar edebilirler.
 4. Empati Boşluğu: Bazı durumlarda, bireyler empatilerini seçici olarak uygulayabilir, belirli gruplara veya bireylere karşı empati ve şefkat gösterirken diğerlerine karşı bunu esirgeyebilir veya hatta ilgisizlik gösterebilir. Bu durum, marjinalleştirilmiş veya daha az ilişki kurulabilir bireylere veya gruplara karşı ayrımcılığa, önyargıya veya kayıtsızlığa yol açabilir.

Bir Karanlık Empatı nasıl fark edebilirim?

Karanlık bir empatı tespit etmek zor olabilir çünkü genellikle niyetlerini maskeleme yeteneğine sahiptirler. Bununla birlikte, birinin empatiyi manipülatif amaçlarla kullandığını gösterebilecek bazı işaretler ve davranışlar vardır. İşte dikkat etmeniz gereken bazı göstergeler:

 1. Tutarsız Davranış: Bir kişi bir iyilik istediğinde veya yardıma ihtiyaç duyduğunda empati ve destek gösterebilir. Ancak, hedeflerine ulaştıklarında veya ihtiyaçları karşılandığında, desteklerini aniden geri çekerler veya diğer kişinin endişelerine kayıtsız kalırlar.
 2. Gerçek Endişe Eksikliği: Bir kişi bir başkasının mücadelesini empatiyle dinleyebilir, ancak iş harekete geçmeye veya gerçek bir destek sağlamaya geldiğinde, sorumluluklarından rahatlıkla kaçınır veya bunları reddeder ve diğer kişinin refahı için çok az gerçek endişe gösterir.
 3. Manipülatif Taktikler: Birisi başka bir kişinin duygusal kırılganlığını bir silah olarak kullanarak empatisini istismar edebilir. Suçluluk duygusu yaratabilir veya duygusal olarak manipüle edebilir ve gaz ışığı Diğer kişiyi kontrol altına almak, sorunlarından sorumlu hissettirmek veya kendi çıkarlarına aykırı şeyler yapması için manipüle etmek.
 4. Karşılıklılık Eksikliği: Birey sürekli olarak başkalarından duygusal destek, anlayış veya yardım ister, ancak aynı kişiler ihtiyaç duyduğunda karşılık vermez. Başkaları zorluklar yaşadığında çok az empati veya destek gösterebilir veya endişelerini tamamen göz ardı edebilirler.
 5. Empati Seçiciliği: Bir kişi empatiyi yalnızca nüfuzlu veya popüler kişilere karşı sergileyebilir, bunu sosyal ağlara erişim veya iltimas kazanmak için kullanırken, sosyal konumu veya kişisel gündemi için daha az faydalı olduğunu düşündüğü kişileri göz ardı edebilir veya aşağılayabilir.
 6. Kişisel Sınırların Olmaması: Bir kişi, bir durumda üstünlük sağlamak veya duygusal olarak kontrol etmek ve manipüle etmek için birisinin kişisel hayatına burnunu sokabilir, zayıflıklarını veya hassas bilgilerini istismar edebilir.
 7. İstismarcı Davranış Örüntüsü: Zaman içinde, bir kişi pişmanlık göstermeden veya davranışlarını değiştirmeden, başkalarının empatisinden yararlanma, duygularını tekrar tekrar manipüle etme veya iyi niyetlerini kişisel kazanç için sömürme konusunda tutarlı bir model sergileyebilir.

Karanlık Empati: Karanlık Üçlünün Bir Parçası

Karanlık Üçlü, birbiriyle örtüşen üç kişilik özelliğinden oluşur: Makyavelizm, narsisizm ve psikopati. Bu özellikler manipülatif davranışlar, benmerkezcilik ve empati eksikliği ile karakterize edilir.

Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin her birini örneklerle inceleyelim:

Makyavelizm

Makyavelizm manipülatif davranış, stratejik bir zihniyet ve kişisel kazanca odaklanma ile karakterize edilir. Makyavelizm seviyesi yüksek bireyler hedeflerine ulaşmak için aldatma, manipülasyon ve kurnazlık kullanmaya isteklidirler.

Örnekler:

 • Kişisel ilerleme için bağlantılarından veya kaynaklarından yararlanmak amacıyla biriyle arkadaşmış gibi davranan kişi.
 • Olumlu bir imaj yaratmak veya profesyonel ya da kişisel yaşamında avantaj elde etmek için yalan söyleyen veya durumları manipüle eden kişi.
 • Kurum içinde kendi konumunu geliştirmek için dedikodu yayan veya başkalarının itibarını zedeleyen bir iş arkadaşı.

Narsisizm

Narsisizm, kişinin kendisiyle aşırı meşgul olmasını, hak sahibi olma duygusunu ve sürekli hayranlık ve ilgi ihtiyacını içerir. Narsisizm düzeyi yüksek bireyler şişirilmiş bir benlik imajına sahiptir ve genellikle başkalarına karşı empatiden yoksundurlar.

Örnekler:

 • Sürekli olarak başkalarından onay ve ilgi bekleyen, çevresindekilerin duygularını veya ihtiyaçlarını göz ardı eden biri.
 • Başkalarından üstün olduğuna inanan ve özel muamele bekleyen, sürekli hayranlık ve övgü arayan kişi.
 • Başkalarını küçümsemek veya başarılarıyla övünmek gibi idealize edilmiş benlik imajını korumak için durumları manipüle eden bir birey.

Psikopati

Psikopati, empati eksikliği, sığ duygular, dürtüsellik ve sosyal normlar ile ahlaki standartların göz ardı edilmesi ile karakterize edilir. Psikopatik bireyler aldatıcı davranışlarda bulunabilir, pişmanlık duymayabilir ve duygusuz bir kişilerarası tarz sergileyebilir.

Örnekler:

 • Suçluluk veya pişmanlık duymadan yalan söylemek, hile yapmak veya başkalarını manipüle etmek gibi tekrarlanan sahtekârlık eylemlerinde bulunan kişi.
 • Başkalarına yönelik zararlı eylemleri için empati veya pişmanlık göstermeyen, başkalarının refahı veya acıları için endişe duymayan kişi.
 • Kendisi veya başkaları için olası sonuçlarını düşünmeden dürtüsel ve riskli davranışlarda bulunan birey.

Karanlık Bir Empatiyle Başa Çıkmak

Bu makaledeki örneklerin empatinin kötüye kullanımı veya manipülasyonunu temsil ettiğini ve empatinin kendisini yansıtmadığını belirtmek önemlidir. Gerçek empatinin temelinde şefkat, anlayış ve başkalarını önemseme yatar. Ancak, kötü niyetli veya ahlaki kaygılardan yoksun bireyler empatiyi kendi kötü niyetli amaçları için kötüye kullanabilirler.

Karanlık bir empatla uğraşırken dikkatli olmak ve karanlık bir empatın olası niyetlerini değerlendirirken içgüdülerinize güvenmek çok önemlidir. Birinin empatiyi manipülatif bir şekilde kullandığından şüpheleniyorsanız, farklı bakış açıları ve rehberlik kazanmak için güvendiğiniz arkadaşlarınızdan, ailenizden veya profesyonellerden destek almak faydalı olabilir.

“Dark Empath: Unmasking the Sinister Side of Empathy” için bir yanıt

Bonjour, je sors d’une relation avec un emphatique sombre, beaucoup de trait ressortent dans votre article mais je trouve que nous avons un portrait très extrême de cette pathologie dans celui ci.
Il est plus intéressant de lire l’étude américaine sur cette pathologie, elle englobe mieux l’ensemble des cas avec plus de précisions sans parler de narcissisme par exemple.
L’empathique sombre que j’ai effacé de ma vie était encore plus complexe sans être extrême comme dans votre article. Par contre cette personne avait deux personnalités je pense d’où la complexité de détecter sa pathologie… j’ai réussi à la détecter par ses écrits finalement!
C’était incroyable, le côté sombre avait une écriture impeccable blessante, ciblé et piquante, à l’inverse le côté facette empathique (qu’elle donnait en publique par exemple) une écriture douce, extravagante et remplie de bienveillance mais terriblement bourrée de faute orthographique et de liaison.
Par la suite je me suis méfié et un jour j’ai eu droit à un 360° impitoyable!
Le pire dans cette histoire est que cette personne travaille dans le milieu médical ou justement elle fait preuve de beaucoup d’empathie professionnelle.
On en ressort de ce genre d’expérience mais je peux vous certifier que c’est des situations très difficile à gérer psychologiquement parlant pour la victime.
Merci de m’avoir lu.
Bien à vous tous !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTurkish