Kategorie
starożytne praktyki seksualne Randki historia historia średniowiecza relacje społeczeństwo

How Did Sex Work in Medieval Times?

Delve into the complexities of sex during medieval times, uncovering notions of love, desire, and taboo in a period often misunderstood.

Kategorie
historia historia średniowiecza

How Did The Crusades Work?

The Crusades: Learn of the lasting impacts of these religious and military campaigns that shaped medieval Europe and the Middle East.

Kategorie
zdrowie historia historia średniowiecza społeczeństwo

Jak działała Czarna Plaga?

Poznaj wieloaspektowy wpływ czarnej dżumy na średniowieczną Europę, od jej epidemiologii i wstrząsów społecznych po rolę religii.

pl_PLPolish