Kategoriat
muinaiset seksuaaliset käytännöt Dating historia keskiaikainen historia suhteet yhteiskunta

How Did Sex Work in Medieval Times?

Delve into the complexities of sex during medieval times, uncovering notions of love, desire, and taboo in a period often misunderstood.

Kategoriat
historia keskiaikainen historia

How Did The Crusades Work?

The Crusades: Learn of the lasting impacts of these religious and military campaigns that shaped medieval Europe and the Middle East.

Kategoriat
terveys historia keskiaikainen historia yhteiskunta

Miten musta rutto toimi?

Tutustu mustan ruton monitahoiseen vaikutukseen keskiajan Euroopassa, sen epidemiologiasta ja yhteiskunnallisista mullistuksista uskonnon rooliin.

fiFinnish