Kategoriler
Beyin insan davranışları ruh sağlığı psychedelics PSİKOLOJİ

CIA Zihin Kontrolü Erimesi: MKUltra Operasyonu

In the realm of covert government operations, few topics have ignited as much speculation and intrigue as the CIA mind control. The notion of manipulating human cognition to achieve strategic ends has sparked numerous rumors and conspiracy theories, with the Central Intelligence Agency (CIA) often at the center of these narratives. As history intertwines with […]

Kategoriler
uzay

Yaratılışın Sütunları Hakkında 5 Büyüleyici Gerçek

The universe is a canvas painted with breathtaking celestial landscapes, each telling a story of cosmic processes and stellar evolution. Among these captivating scenes stands a masterpiece known as the “Pillars of Creation.” Captured by the Hubble Space Telescope in 1995, this iconic image offers us a glimpse into the Eagle Nebula’s heart, where towering […]

Kategoriler
sanat ki̇şi̇li̇k ti̇pleri̇ PSİKOLOJİ

Sanat Kişiliğiniz Nedir?

The world of art is a kaleidoscope of styles, each capturing a different facet of human emotion and creativity. Just as our personalities shape who we are, they also influence the kind of art that resonates with us on a deep level. Have you ever wondered which artistic movement speaks to your soul? Look no […]

Kategoriler
Beyin Flört ki̇şi̇li̇k ti̇pleri̇ PSİKOLOJİ

Kişilik Tipi Tinder Biyografisi

Modern romantizm dünyasında, mükemmel eşinizi bulmak şans eseri karşılaşmaların ve tesadüfi buluşmaların çok ötesine geçti. 'Kişilik Tipi Tinder Bio', kaydırma oyununa yepyeni bir uyumluluk katmanı ekleyen bir fenomen. Ancak Tinder bağlamında bir kişilik tipi tam olarak nedir ve nasıl [...]

Kategoriler
Beyin Zeka

Problem Çözme Yaklaşımları: Siz Hangi Tipsiniz?

When it comes to addressing life’s challenges, we all possess our unique problem-solving approaches that reflect how we approach and conquer obstacles. From methodical analyzers who dissect complexities to innovative thinkers who forge new paths, each style offers a glimpse into the diverse ways our minds tackle problems. This journey of exploration invites us to […]

Kategoriler
covid

Eris Varyant Covid Yükselişte

Covid'in Eris Varyantı ABD, Avrupa ve Asya'da hastalık ve hastaneye yatışları artırıyor. Sağlık yetkilileri, ilk olarak Kasım 2021'de ortaya çıkan Omicron varyantının bir alt varyantı olan EG.5 "Eris" Covid'e işaret ediyor. 9 Ağustos'ta yapılan bir basın açıklamasında, DSÖ şu anda EG.5, [...] dahil olmak üzere çeşitli varyantları takip ettiğini belirtti.

Kategoriler
insan davranışları ruh sağlığı Narsisizm PSİKOLOJİ

Gizli Narsisizm: Gizil Benmerkezcilik

Savunmasız veya gizli narsisizm olarak da bilinen gizli narsisizm, tıpkı daha açık muadili gibi benmerkezcilik, büyüklenmecilik ve empati eksikliği ile karakterize bir kişilik özelliğidir. Bununla birlikte, temel ayrım bu özelliklerin ifade edilme ve dünyaya sunulma biçiminde yatmaktadır. Açık narsisistler benmerkezciliklerini açıkça sergilerken [...]

Kategoriler
Zeka i̇şyeri̇ psi̇koloji̇si̇

İşyerinde Duygusal Zekanın Kullanımı

Genellikle EQ (emotional quotient) olarak adlandırılan duygusal zeka (işyerinde), kişinin kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularını tanıma, anlama, yönetme ve etkili bir şekilde kullanma becerisini kapsayan bir zeka kavramıdır. Sağlıklı ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye katkıda bulunan bir dizi beceri ve yetenek içerir, [...]

Kategoriler
Zeka PSİKOLOJİ i̇şyeri̇ psi̇koloji̇si̇

Açıklanan 12 Zeka Türü

Zeka türleri çok yönlü ve karmaşık bir bilişsel olgudur. Yıllar içinde zekayı ölçmek ve anlamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar arasında mantıksal akıl yürütme ve problem çözme becerilerini değerlendiren geleneksel standartlaştırılmış IQ testlerinin yanı sıra çoklu zeka biçimlerini, duygusal zekayı ve pratik becerileri vurgulayan daha modern teoriler de yer almaktadır. Her yaklaşım [...]

Kategoriler
flora & fauna böcekler

En Korkunç 10 Çiftleşme Ritüeli

Doğal dünya, sayısız türün hayatta kalma ve üremenin karmaşık danslarına katıldığı, şaşırtıcı güzellikte ve harikulade bir alemdir. Bununla birlikte, doğanın gobleninin alemleri içinde gizlenmiş, üreme sürecinin daha karanlık, daha korkunç bir tarafı yatmaktadır. Çeşitli taksonomik gruplarda, bazı hayvanlar çiftleşme ritüellerini [...]

tr_TRTurkish