Kategoriat
gaslighting historia ihmisen käyttäytyminen mielenterveys psykologia yhteiskunta

Freudista vibraattoreihin: Naisen hysterian hoitokone 

Female Hysteria, a term historically associated with mysterious physical and emotional symptoms primarily experienced by women, played a significant role in the annals of medical history. Over centuries, it underwent a transformation in both understanding and treatment. One of the most intriguing aspects of this evolution is the connection between hysteria, “hysterical paroxysm” and the […]

Kategoriat
adhd ahdistus autismi aivot mielenterveys psykologia

AUDHD: Kun autismi kohtaa ADHD:n

Autismin ja ADHD:n risteyskohdassa liikkuminen: Ymmärrys, haasteet ja hoito

Kategoriat
lastenpsykologia ihmisen käyttäytyminen psykologia suhteet yhteiskunta

Lapsen kehitys: Vanhempi-lapsi-suhteen vaikutus: Vanhempi-lapsi-suhteen vaikutus

Research indicates that a loving bond between parents and their children early in life significantly influences child development and fosters prosocial behavior. Parent-Child Bond and Prosocial Behavior: A University of Cambridge Study The University of Cambridge conducted a study using data from more than 10,000 people born between 2000 and 2002 to understand the long-term […]

Kategoriat
aivot unelmat psykologia

Why Do We Dream?

Why do we dream? Explore the connection between culture and dream function. Learn how different societies interpret and use their dreams.

Kategoriat
adhd aivot dementia psykologia

ADHD in Adults Linked to Higher Dementia Risk; Medication Key

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that affects both children and adults, characterized by symptoms such as inattention, hyperactivity, and impulsivity. A recent study conducted by Rutgers University has unveiled a disconcerting link between adult ADHD and the risk of developing dementia. In this article, we delve deeper into the study’s findings, emphasizing the […]

Kategoriat
ahdistus lastenpsykologia ihmisen käyttäytyminen psykologia suhteet yhteiskunta työpsykologia

Kiintymystyylit toiminnassa: Tiedon ymmärtäminen ja soveltaminen

Tutustu kiintymystyylien voimaan ja siihen, miten ne muokkaavat ihmissuhteitasi. Tutustu niiden historiaan, psykologiaan ja käytännön sovelluksiin perusteellisessa oppaassamme, jonka avulla saat terveempiä ja tyydyttävämpiä suhteita.

Kategoriat
mielenterveys filosofia psykologia itsensä kehittäminen

Imposter Syndrome According To Socrates

Explore the timeless wisdom of Socrates and discover how embracing imposter syndrome can be a transformative journey towards self-improvement and personal growth. Unlock your true potential through the lens of philosophy in this insightful exploration

Kategoriat
aivot Dating ihmisen käyttäytyminen persoonallisuustyypit psykologia suhteet

Spektrissä Tinderissä

Explore the multifaceted meaning of the “On a Spectrum” tag on Tinder, delving into sleep habits, autism, and sexuality. Learn how to approach this tag thoughtfully in conversations with potential matches.

Kategoriat
ahdistus aivot historia ihmisen käyttäytyminen tiedustelu filosofia psykologia itsensä kehittäminen

Sokraattinen kysyminen CBT:ssä: opas harkittuun tutkimukseen

Sokraattinen kuulustelu: Sokraattinen kysyminen: laiha sen alkuperästä, sovelluksista cbt:ssä, psykologiassa, koulutuksessa, kriittisessä ajattelussa ja älyllisessä kasvussa.

Kategoriat
keinotekoinen älykkyys aivot tietojenkäsittely robotiikka

Emotionaalinen tekoäly: Voiko tekoäly olla nälkäinen?

Emotional artificial intelligence: can AI get hungry?

fiFinnish