Categorieën
gaslighting geschiedenis menselijk gedrag geestelijke gezondheid psychologie maatschappij

Van Freud tot vibrators: De 19e-eeuwse Behandelmachine voor Hysterie bij Vrouwen 

Female Hysteria, a term historically associated with mysterious physical and emotional symptoms primarily experienced by women, played a significant role in the annals of medical history. Over centuries, it underwent a transformation in both understanding and treatment. One of the most intriguing aspects of this evolution is the connection between hysteria, “hysterical paroxysm” and the […]

Categorieën
adhd angst autisme hersenen geestelijke gezondheid psychologie

AUDHD: Wanneer autisme en ADHD elkaar ontmoeten

Navigeren op het snijvlak van autisme en ADHD: Begrip, uitdagingen en behandeling

Categorieën
kinderpsychologie menselijk gedrag psychologie relaties maatschappij

De ontwikkeling van kinderen: De invloed van de ouder-kindrelatie

Research indicates that a loving bond between parents and their children early in life significantly influences child development and fosters prosocial behavior. Parent-Child Bond and Prosocial Behavior: A University of Cambridge Study The University of Cambridge conducted a study using data from more than 10,000 people born between 2000 and 2002 to understand the long-term […]

Categorieën
hersenen dromen psychologie

Why Do We Dream?

Why do we dream? Explore the connection between culture and dream function. Learn how different societies interpret and use their dreams.

Categorieën
adhd hersenen dementie psychologie

ADHD bij volwassenen gelinkt aan hoger risico op dementie; medicatie sleutel

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is een neurologische ontwikkelingsstoornis die zowel kinderen als volwassenen treft en gekenmerkt wordt door symptomen als onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Een recent onderzoek, uitgevoerd door Rutgers University, heeft een onthullend verband aangetoond tussen ADHD bij volwassenen en het risico op dementie. In dit artikel gaan we dieper in op de bevindingen van het onderzoek en benadrukken we de [...]

Categorieën
angst kinderpsychologie menselijk gedrag psychologie relaties maatschappij werkplekpsychologie

Attachment Styles in Action: Understanding and Applying the Science

Discover the power of attachment styles and how they shape your relationships. Explore their history, psychology, and practical applications in our in-depth guide to healthier, more fulfilling connections.

Categorieën
geestelijke gezondheid filosofie psychologie zelfverbetering

Imposter Syndrome According To Socrates

Explore the timeless wisdom of Socrates and discover how embracing imposter syndrome can be a transformative journey towards self-improvement and personal growth. Unlock your true potential through the lens of philosophy in this insightful exploration

Categorieën
hersenen Dating menselijk gedrag persoonlijkheidstypes psychologie relaties

In een spectrum op Tinder

Verken de veelzijdige betekenis van de tag "Op een Spectrum" op Tinder, waarbij je ingaat op slaapgewoonten, autisme en seksualiteit. Leer hoe je deze tag doordacht kunt benaderen in gesprekken met potentiële matches.

Categorieën
angst hersenen geschiedenis menselijk gedrag intelligentie filosofie psychologie zelfverbetering

Socratic Questioning in CBT: A Guide to Thoughtful Inquiry

Socratic questioning: Lean about its origins, it’s applications in cbt, psychology, education, critical thinking and intellectual growth.

Categorieën
kunstmatige intelligentie hersenen computer robotica

Emotional Artificial Intelligence: Can AI Get Hungry?

Emotional artificial intelligence: can AI get hungry?

nl_NLDutch