Kategorie
gazowanie psychologia

Kiedy lekarz ci nie wierzy: Medical Gaslighting in Chronic Fatigue Syndrome.

Getting your Trinity Audio player ready...
Spread the love

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), złożony i wyniszczający stan, dotyka miliony osób na całym świecie. Niestety, wielu pacjentów z CFS napotyka na dodatkową przeszkodę w swojej drodze do opieki zdrowotnej: niedowierzanie lekarzy. Zjawisko to może stworzyć sytuację medycznego gaslightingu, którego doświadczają pacjenci z CFS. Przeanalizujmy tę narrację, aby uzyskać głębsze zrozumienie dynamiki relacji lekarz-pacjent i jej wpływu na osoby żyjące z CFS.

Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), znany również jako mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia (ME), to złożony i wyniszczający stan charakteryzujący się uporczywym zmęczeniem, którego nie łagodzi odpoczynek i którego nie można wyjaśnić żadną inną chorobą podstawową. CFS wpływa na wiele układów organizmu i może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia danej osoby.

Dokładna przyczyna CFS jest nadal nieznana i trwają badania mające na celu lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u jego podstaw. Uważa się, że CFS może wynikać z kombinacji czynników, w tym infekcji wirusowych lub bakteryjnych, rozregulowania układu odpornościowego, braku równowagi hormonalnej, predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych.

Podstawowym objawem CFS jest przytłaczające zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku i utrzymuje się przez co najmniej sześć miesięcy. Zmęczeniu zwykle towarzyszy szereg innych objawów, w tym:

 1. Złe samopoczucie po wysiłku (PEM): Po wysiłku fizycznym lub psychicznym osoby z CFS doświadczają pogorszenia objawów, które może trwać przez kilka dni lub nawet tygodni.
 2. Trudności poznawcze: CFS często wiąże się z problemami z pamięcią, koncentracją i ogólnymi funkcjami poznawczymi, powszechnie określanymi jako "mgła mózgowa".
 3. Zaburzenia snu: Wielu pacjentów z CFS zmaga się z nieodświeżającym snem, bezsennością lub innymi zaburzeniami snu, które dodatkowo przyczyniają się do ich zmęczenia i dysfunkcji w ciągu dnia.
 4. Ból i bóle mięśni: Osoby cierpiące na CFS mogą odczuwać rozległy ból, ból stawów i bóle mięśni.
 5. Objawy grypopodobne: CFS może powodować objawy podobne do objawów choroby wirusowej, takie jak ból gardła, tkliwe węzły chłonne, bóle głowy i niska gorączka.
 6. Zaburzenia autonomiczne: Niektórzy pacjenci z CFS mogą doświadczać zawrotów głowy, nietolerancji ortostatycznej (trudności z tolerowaniem pozycji pionowej) oraz nieregularności w regulacji tętna i ciśnienia krwi.

Jak diagnozuje się zespół przewlekłego zmęczenia?

Diagnozowanie CFS może być trudne ze względu na brak konkretnych testów diagnostycznych lub biomarkerów. Pracownicy służby zdrowia zazwyczaj opierają się na historii medycznej, dokładnych badaniach fizykalnych i wykluczeniu innych schorzeń, które mogą wykazywać podobne objawy. Ważne jest, aby pamiętać, że CFS jest diagnozą wykluczającą, co oznacza, że inne potencjalne przyczyny objawów muszą zostać wykluczone przed rozważeniem CFS.

Czy CFS może prowadzić do medycznego gaslightingu?

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS) może rzeczywiście prowadzić do sytuacji medycznego gaslightingu. Medyczny gaslighting odnosi się do sytuacji, w której pacjenci są unieważniani, odrzucani lub poddawani w wątpliwość przez pracowników służby zdrowia w odniesieniu do ich objawów, doświadczeń lub stanu zdrowia. Zjawisko to może być szczególnie powszechne w przypadkach, gdy stan jest słabo poznany lub nie ma jasnych markerów diagnostycznych, jak to często ma miejsce w przypadku CFS.

Oto jak CFS i niedowierzanie lekarza mogą przyczynić się do medycznego gaslightingu:

 1. Bagatelizowanie zmęczenia: Charakterystycznym objawem CFS jest skrajne zmęczenie, które znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie. Jednak niektórzy pracownicy służby zdrowia mogą bagatelizować lub odrzucać to zmęczenie, przypisując je zwykłemu zmęczeniu lub czynnikom psychologicznym. Takie odrzucenie może sprawić, że pacjenci poczują się nieważni i zwątpią w nasilenie swoich objawów.
 2. Brak rozpoznania i diagnozy: CFS jest złożonym schorzeniem, na które nie ma specyficznych testów diagnostycznych, co utrudnia uzyskanie terminowej i dokładnej diagnozy. Pacjenci mogą stanąć w obliczu frustrującej podróży polegającej na odwiedzaniu wielu lekarzy, poddawaniu się niepotrzebnym badaniom i otrzymywaniu sprzecznych wyjaśnień dotyczących ich objawów. Ten proces poszukiwania potwierdzenia i zrozumienia może przyczynić się do uczucia gaslighting i podważyć zaufanie pacjenta do systemu medycznego.
 3. Przypisanie do czynników psychologicznych: Ze względu na brak jasnego zrozumienia i kryteriów diagnostycznych CFS, niektórzy pracownicy służby zdrowia mogą przypisywać objawy przyczynom psychologicznym, takim jak depresja lub lęk. Podczas gdy kwestie zdrowia psychicznego mogą współistnieć z CFS, przypisywanie tego stanu wyłącznie czynnikom psychologicznym bez uwzględnienia aspektów fizjologicznych może być lekceważące i unieważniające dla pacjentów.
 4. Nieodpowiednie opcje leczenia: Ograniczone zrozumienie CFS i brak lekarstwa lub konkretnego leczenia może prowadzić do frustracji i poczucia beznadziejności u pacjentów. Niektórzy pracownicy służby zdrowia mogą oferować uproszczone rozwiązania, takie jak ćwiczenia lub terapia, bez pełnego uznania złożonego charakteru choroby. To nadmierne uproszczenie może sprawić, że pacjenci poczują się niewysłuchani, a ich doświadczenia strywializowane.
 5. Odrzucenie dodatkowych objawów: CFS wiąże się z szeregiem objawów wykraczających poza zmęczenie, w tym trudnościami poznawczymi, bólem, zaburzeniami snu i objawami grypopodobnymi. Gdy pacjenci zgłaszają te objawy pracownikom służby zdrowia, mogą spotkać się z niedowierzaniem lub zostać odrzucone jako niepowiązane lub przesadzone. Może to sprawić, że pacjenci poczują się nieważni i dodatkowo przyczynić się do ich poczucia gaslightingu.

Jak radzić sobie z gazowaniem medycznym

Radzenie sobie z medycznym gaslightingiem wymaga proaktywnego podejścia. Po pierwsze, zaufaj swojemu instynktowi i potwierdź swoje doświadczenia. Poszukaj drugiej opinii u lekarza, który wysłucha i uszanuje Twoje obawy. Zdobądź wiedzę na temat swojego stanu i zbierz potwierdzające dowody. Komunikuj się asertywnie, jasno wyrażając swoje objawy i ich wpływ na codzienne życie. W razie potrzeby rozważ skorzystanie z pomocy grup wsparcia pacjentów lub specjalistów ds. zdrowia psychicznego, którzy rozumieją wyzwania związane z medycznym gaslightingiem. Pamiętaj, że zasługujesz na pełną współczucia i szacunku opiekę. Aby uzyskać bardziej szczegółowe strategie i zasoby dotyczące radzenia sobie z medycznym gaslightingiem, zapoznaj się z naszym artykułem na blogu "Kiedy lekarz ci nie wierzy: Navigating Medical Gaslighting

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish