Kategorier
AI-genererad artificiell intelligens chatgpt

Kärnfusion förklarad av en AI.

För att fira våra senaste mänskliga vetenskapliga och tekniska milstolpar i en artikel: läs om historien och framstegen inom kärnfusionsforskning, som sammanfattas av vår nya AI-chattkompis från OpenAI! (P.s: vi har lagt till rubrikerna, eftersom vi glömde att ange dem i vår prompt, och som alltid är vår utvärdering i slutet [...]

Kategorier
artificiell intelligens chatgpt databehandling samhälle

Millenniegenerationens död: hylla våra nya AI-överherrar för innehållsskapande!

Döden för den tusenåriga innehållsskaparen: hylla våra nya AI-överherrar för innehållsskapande! OpenAI har äntligen släppt sin ChatGPT för offentliga tester, och resultaten är fantastiska! Innehållsskapare från millennieskiftet: se upp! AI:n kommer att generera ett svar baserat på de frågor eller "uppmaningar" som vi har gett den.uppmaningarna vi använder kommer att vara i [...]

Kategorier
Crohn's disease droger Tarm ulcerös kolit

Cannabis hope for Ulcerative Colitis and Crohn’s disease

According to scientists, the inflammatory bowel diseases Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease could be effectively treated with cannabis-derived chemicals. Cannabinoids THC and cannabidiol, which can be found in the cannabis plant, have been shown to interact with the body’s system that regulates gut function in laboratory tests. Chrohn’s Disease and Ulcerative Colitis One in 250 […]

Kategorier
Barnpsykologi gaslighting mänskligt beteende psykisk hälsa psykologi

Narcissistic parents and gaslighting in children

Gaslighting is a form of manipulation. Through this form of manipulation, someone wants to make you doubt your own thoughts or beliefs. This involves the narcissist distorting reality in order to keep his own ego and self-image high.Your beliefs are undermined and you begin to doubt yourself. By applying Gaslighting, you begin to doubt your […]

Kategorier
bin flora & fauna insekter

Honey bees’ life expectancy is plummeting

The world may soon be infested with serial killers. As we all know, honey bees play a crucial role in catching the likes of Jeffrey Dahmer, Ed Gein and more. If we don’t act now, the serial killers will prevail. All joking aside, honey bee lifespans are 50% shorter than they were fifty years ago. […]

sv_SESwedish