Kategorier
gaslighting historia mänskligt beteende psykisk hälsa psykologi samhälle

Från Freud till vibratorer: 1800-talets behandlingsmaskin för kvinnlig hysteri 

Kvinnlig hysteri, en term som historiskt sett förknippats med mystiska fysiska och känslomässiga symptom som främst kvinnor upplever, har spelat en viktig roll i den medicinska historien. Under århundradenas lopp förändrades både förståelsen och behandlingen av sjukdomen. En av de mest fascinerande aspekterna av denna utveckling är kopplingen mellan hysteri, "hysterisk paroxysm" och [...]

Kategorier
adhd ångest autism hjärna psykisk hälsa psykologi

AUDHD: När autism möter ADHD

Att navigera i skärningspunkten mellan autism och ADHD: Förståelse, utmaningar och behandling

Kategorier
Barnpsykologi mänskligt beteende psykologi relationer samhälle

Barns utveckling: Inverkan av relationen mellan förälder och barn

Research indicates that a loving bond between parents and their children early in life significantly influences child development and fosters prosocial behavior. Parent-Child Bond and Prosocial Behavior: A University of Cambridge Study The University of Cambridge conducted a study using data from more than 10,000 people born between 2000 and 2002 to understand the long-term […]

Kategorier
hjärna drömmar psykologi

Why Do We Dream?

Why do we dream? Explore the connection between culture and dream function. Learn how different societies interpret and use their dreams.

Kategorier
adhd hjärna demens psykologi

ADHD in Adults Linked to Higher Dementia Risk; Medication Key

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that affects both children and adults, characterized by symptoms such as inattention, hyperactivity, and impulsivity. A recent study conducted by Rutgers University has unveiled a disconcerting link between adult ADHD and the risk of developing dementia. In this article, we delve deeper into the study’s findings, emphasizing the […]

Kategorier
ångest Barnpsykologi mänskligt beteende psykologi relationer samhälle Psykologi på arbetsplatsen

Attachment Styles in Action: Understanding and Applying the Science

Discover the power of attachment styles and how they shape your relationships. Explore their history, psychology, and practical applications in our in-depth guide to healthier, more fulfilling connections.

Kategorier
psykisk hälsa filosofi psykologi självförbättring

Imposter Syndrome According To Socrates

Explore the timeless wisdom of Socrates and discover how embracing imposter syndrome can be a transformative journey towards self-improvement and personal growth. Unlock your true potential through the lens of philosophy in this insightful exploration

Kategorier
hjärna Dejting mänskligt beteende personlighetstyper psykologi relationer

I ett spektrum på Tinder

Explore the multifaceted meaning of the “On a Spectrum” tag on Tinder, delving into sleep habits, autism, and sexuality. Learn how to approach this tag thoughtfully in conversations with potential matches.

Kategorier
ångest hjärna historia mänskligt beteende underrättelse filosofi psykologi självförbättring

Sokratiska frågor i KBT: En guide till tankeväckande frågor

Sokratiskt ifrågasättande: Lean om dess ursprung, dess tillämpningar inom kbt, psykologi, utbildning, kritiskt tänkande och intellektuell tillväxt.

Kategorier
artificiell intelligens hjärna databehandling robotteknik

Emotionell artificiell intelligens: Kan AI bli hungrig?

Emotionell artificiell intelligens: kan AI bli hungrig?

sv_SESwedish