Kategorier
algoritmer artificiell intelligens chatgpt

ChatGPT och plagiering: Att navigera i utmaningarna med AI i den akademiska världen

I en ny innovativ studie uppmanade och ifrågasatte forskarna ChatGPT att producera innehåll i akademisk stil. Forskarna skrev diskussionsavsnittet i artikeln utan programvarans inflytande och betonade att studien visar de nya nivåer av sofistikering som AI erbjuder och tar upp användningen av ChatGPT och plagiering som bekymmer för akademisk integritet och [...]

Kategorier
gaslighting psykologi

When Your Doctor Doesn’t Believe You: Navigating Medical Gaslighting

When we go to the doctor, we expect to be heard, understood, and treated with respect. But for many patients, this isn’t always the case. When doctors dismiss or invalidate our experiences and symptoms, it can leave us feeling frustrated, confused, and even gaslit. This phenomenon, known as medical gaslighting, can have serious consequences for […]

sv_SESwedish