Kategorier
menneskelig adfærd mental sundhed Psykologi

Mørk empati: Afsløring af empatiens uhyggelige side

Getting your Trinity Audio player ready...
Spred kærligheden

Dark Empath, en fascinerende og gådefuld race, besidder en unik blanding af empati og manipulation. De navigerer i skyggerne af menneskelige følelser med bedragerisk finesse og er i stand til at udnytte empatiens kraft til ondskabsfulde formål. I modsætning til deres empatiske modstykker udnytter mørke empater deres øgede følsomhed til at udnytte og kontrollere andre. Dette spændende fænomen afslører den uhyggelige side af empati og afslører de personer, der dygtigt navigerer i områder med følelsesmæssig indflydelse og påfører skade med kalkuleret præcision. I denne udforskning dykker vi ned i de mørke empaters komplekse natur og kaster lys over deres metoder, motiver og den indvirkning, de har på dem, der uforvarende falder inden for deres rækkevidde.

p.s: Vil du vide mere om psykologi og diskus hos os? Så tjek vores Facebook side!

Hvad er empati?

Empati er evnen til at forstå og dele andres følelser, perspektiver og oplevelser. Det indebærer evnen til at sætte sig i en andens sted og oprigtigt forbinde sig med deres følelsesmæssige tilstand. Empati giver dig mulighed for at genkende og resonere med andres følelser og kampe, hvilket fremmer medfølelse, forståelse og støtte.

Der er forskellige dimensioner af empati:

 1. Kognitiv empati: Dette refererer til den intellektuelle forståelse af en anden persons følelser og perspektiver. Det involverer evnen til at forstå og genkende de følelser, en anden oplever.
 2. Følelsesmæssig empati: Følelsesmæssig empati indebærer, at man føler andres følelser som reaktion på deres oplevelser. Det er en følelsesmæssig smitte, hvor man "fanger" andres følelser og oplever lignende følelser.
 3. Medfølende empati: Medfølende empati kombinerer både kognitiv og følelsesmæssig empati. Det indebærer ikke kun at forstå og føle en anden persons følelser, men også at være motiveret til at hjælpe og støtte dem. Medfølende empati får personer til at handle for at lindre andres lidelser eller støtte deres velbefindende.

Empatiens funktioner

Empati spiller en afgørende rolle i mellemmenneskelige relationer, effektiv kommunikation og opbygning af sociale forbindelser. Det giver folk mulighed for at vise omsorg, anerkendelse og forståelse for andre, hvilket fremmer tillid og meningsfulde forbindelser. Empati gør det også muligt at reagere på andres behov og bekymringer med venlighed, støtte og passende handlinger.

Udvikling af empati

At udvikle empati indebærer aktiv lytning, perspektivtagning og et åbent sind. Det kræver, at man er opmærksom på andres nonverbale signaler, følelser og verbale udtryk. At opdyrke empati kan bidrage til bedre relationer, bedre teamwork og et mere medfølende og inkluderende samfund.

Hvad er en mørk empat?

Selvom empati typisk forbindes med positiv og pro-social adfærd, er det muligt for individer at bruge empati på ondskabsfulde måder.

Når empati bruges af nogen til personlig vinding, manipulation eller andre ikke-altruistiske årsager, går empatien typisk over i mørk empati.

Her er et par eksempler:

 1. Manipulation: Nogle personer med en høj grad af empati kan bruge deres forståelse af andres følelser og sårbarheder til at manipulere eller udnytte dem for egen vindings skyld. De kan udnytte andres svagheder eller empatiske reaktioner til at opnå deres egne egoistiske mål.
 2. Følelsesmæssigt misbrug: Mennesker med en dyb forståelse af andres følelser kan bruge denne viden til at påføre andre følelsesmæssig skade med vilje. De kan udnytte sårbarheder, bruge gaslighting eller manipulere med følelser for at kontrollere eller såre andre.
 3. Bedrageri: En person, der er meget empatisk, kan bruge sin forståelse af andres følelser til at bedrage eller manipulere dem. De kan udnytte andres tillid og empati til at få en fordel eller opnå deres egne mål på bekostning af andre.
 4. Empatikløften: I nogle tilfælde kan personer anvende deres empati selektivt og vise empati og medfølelse over for visse grupper eller personer, mens de holder det tilbage eller endda udviser apati over for andre. Det kan føre til diskrimination, fordomme eller ligegyldighed over for marginaliserede eller mindre relaterbare individer eller grupper.

Hvordan kan jeg spotte en mørk empat?

Det kan være svært at spotte en mørk empat, fordi de ofte har evnen til at maskere deres hensigter. Der er dog visse tegn og adfærd, der kan indikere, at nogen bruger empati til manipulerende formål. Her er nogle indikatorer, du skal holde øje med:

 1. Inkonsekvent opførsel: En person kan overøse nogen med empati og støtte, når de ønsker en tjeneste eller har brug for hjælp. Men når deres mål er nået, eller deres behov er opfyldt, trækker de pludseligt deres støtte tilbage eller bliver ligeglade med den anden persons bekymringer.
 2. Mangel på oprigtig bekymring: En person kan lytte empatisk til en andens problemer, men når det kommer til at gøre noget eller give ægte støtte, undgår eller afviser vedkommende nemt sit ansvar og viser ikke megen ægte bekymring for den andens velbefindende.
 3. Manipulerende taktik: Nogen kan udnytte en anden persons empati ved at bruge deres følelsesmæssige sårbarhed som et våben. De kan give skyldfølelse eller manipulere følelsesmæssigt og Gaslys den anden person til at få kontrol, få dem til at føle sig ansvarlige for deres problemer eller manipulere dem til at gøre ting mod deres egen bedste interesse.
 4. Mangel på gensidighed: En person søger konsekvent følelsesmæssig støtte, forståelse eller hjælp fra andre, men undlader at gengælde, når de samme personer er i nød. Vedkommende kan udvise ringe empati eller støtte, når andre gennemgår udfordringer, eller helt afvise deres bekymringer.
 5. Selektiv empati: Nogen udviser måske kun empati over for indflydelsesrige eller populære personer og bruger det til at opnå gunst eller adgang til sociale netværk, mens de ignorerer eller nedgør dem, de opfatter som mindre gavnlige for deres sociale status eller personlige dagsorden.
 6. Mangel på personlige grænser: En person kan snage i andres privatliv og udnytte deres sårbarheder eller følsomme oplysninger til at få overtaget i en situation eller til at kontrollere og manipulere dem følelsesmæssigt.
 7. Mønster af udnyttende adfærd: Over tid kan en person udvise et konsekvent mønster, hvor han eller hun udnytter andres empati, gentagne gange manipulerer med deres følelser eller udnytter deres velvilje til personlig vinding uden at vise anger eller ændre adfærd.

Mørk empati: En del af den mørke triade

Den mørke triade består af tre overlappende personlighedstræk: Machiavellianisme, narcissisme og psykopati. Disse træk er kendetegnet ved manipulerende adfærd, selvoptagethed og mangel på empati.

Lad os udforske hvert af den mørke triades personlighedstræk med eksempler:

Machiavellianisme

Machiavellianisme er kendetegnet ved manipulerende adfærd, en strategisk tankegang og et fokus på personlig vinding. Personer med et højt niveau af machiavellisme er villige til at bruge bedrag, manipulation og list for at nå deres mål.

Eksempler:

 • En person, der foregiver at være ven med nogen med det formål at udnytte deres forbindelser eller ressourcer til personlig fremgang.
 • En person, der lyver eller manipulerer situationer for at skabe et godt image eller opnå en fordel i sit professionelle eller personlige liv.
 • En kollega, der spreder rygter eller underminerer andres omdømme for at fremme sin egen position i organisationen.

Narcissisme

Narcissisme indebærer en overdreven optagethed af sig selv, en følelse af berettigelse og et konstant behov for beundring og opmærksomhed. Personer med høj grad af narcissisme har et oppustet selvbillede og mangler ofte empati for andre.

Eksempler:

 • En person, der konstant søger bekræftelse og opmærksomhed fra andre og ser bort fra omgivelsernes følelser eller behov.
 • En person, der tror, at han er bedre end andre, og som forventer særbehandling og konstant søger beundring og ros.
 • En person, der manipulerer situationer for at opretholde sit idealiserede selvbillede, f.eks. ved at nedgøre andre eller prale af sine præstationer.

Psykopati

Psykopati er kendetegnet ved mangel på empati, overfladiske følelser, impulsivitet og en tilsidesættelse af sociale normer og moralske standarder. Psykopatiske personer kan have en bedragerisk adfærd, mangle anger og udvise en afstumpet interpersonel stil.

Eksempler:

 • En person, der begår gentagne uærlige handlinger, såsom at lyve, snyde eller manipulere andre, uden at føle skyld eller anger.
 • En person, der ikke udviser empati eller anger for sine skadelige handlinger over for andre, og som ikke bekymrer sig om andres velbefindende eller lidelser.
 • En person, der engagerer sig i impulsiv og risikabel adfærd uden at overveje de potentielle konsekvenser for sig selv eller andre.

Håndtering af en mørk empat

Det er vigtigt at bemærke, at eksemplerne i denne artikel repræsenterer misbrug eller manipulation af empati og ikke afspejler selve empatien. Ægte empati er forankret i medfølelse, forståelse og omsorg for andre. Men personer med ondsindede hensigter eller personer, der mangler moralske overvejelser, kan misbruge empati til deres egne ondsindede formål.

Når man har med en mørk empat at gøre, er det vigtigt at udvise forsigtighed og stole på sine instinkter, når man vurderer en mørk empats mulige hensigter. Hvis du har mistanke om, at nogen bruger empati på en manipulerende måde, kan det være nyttigt at søge støtte hos betroede venner, familie eller professionelle for at få forskellige perspektiver og vejledning.

En kommentar til “Dark Empath: Unmasking the Sinister Side of Empathy”

Bonjour, je sors d’une relation avec un emphatique sombre, beaucoup de trait ressortent dans votre article mais je trouve que nous avons un portrait très extrême de cette pathologie dans celui ci.
Il est plus intéressant de lire l’étude américaine sur cette pathologie, elle englobe mieux l’ensemble des cas avec plus de précisions sans parler de narcissisme par exemple.
L’empathique sombre que j’ai effacé de ma vie était encore plus complexe sans être extrême comme dans votre article. Par contre cette personne avait deux personnalités je pense d’où la complexité de détecter sa pathologie… j’ai réussi à la détecter par ses écrits finalement!
C’était incroyable, le côté sombre avait une écriture impeccable blessante, ciblé et piquante, à l’inverse le côté facette empathique (qu’elle donnait en publique par exemple) une écriture douce, extravagante et remplie de bienveillance mais terriblement bourrée de faute orthographique et de liaison.
Par la suite je me suis méfié et un jour j’ai eu droit à un 360° impitoyable!
Le pire dans cette histoire est que cette personne travaille dans le milieu médical ou justement elle fait preuve de beaucoup d’empathie professionnelle.
On en ressort de ce genre d’expérience mais je peux vous certifier que c’est des situations très difficile à gérer psychologiquement parlant pour la victime.
Merci de m’avoir lu.
Bien à vous tous !

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DKDanish