Kategorier
gaslighting historia mänskligt beteende psykisk hälsa psykologi samhälle

Från Freud till vibratorer: 1800-talets behandlingsmaskin för kvinnlig hysteri 

Kvinnlig hysteri, en term som historiskt sett förknippats med mystiska fysiska och känslomässiga symptom som främst kvinnor upplever, har spelat en viktig roll i den medicinska historien. Under århundradenas lopp förändrades både förståelsen och behandlingen av sjukdomen. En av de mest fascinerande aspekterna av denna utveckling är kopplingen mellan hysteri, "hysterisk paroxysm" och [...]

sv_SESwedish