Kategorier
menneskelig atferd psykisk helse Psykologi

Mørk empat: Avdekking av empatiens uhyggelige sider

Getting your Trinity Audio player ready...
Spre kjærligheten

Dark Empath, en fascinerende og gåtefull rase, besitter en unik blanding av empati og manipulasjon. De navigerer i skyggene av menneskelige følelser med bedragersk finesse og er i stand til å utnytte empatiens kraft til ondsinnede formål. I motsetning til sine empatiske motstykker bruker mørke empater sin økte følsomhet til å utnytte og kontrollere andre. Dette spennende fenomenet avslører den skumle siden av empati og avslører personer som navigerer dyktig i emosjonell påvirkning og påfører skade med kalkulert presisjon. I denne utforskningen dykker vi ned i den komplekse naturen til mørke empater og kaster lys over metodene, motivasjonen og virkningen de har på dem som uforvarende havner i deres vold.

p.s: Vil du vite mer om psykologi og diskus hos oss? Ta en titt på vår Facebook side!

Hva er empati?

Empati er evnen til å forstå og dele andres følelser, opplevelser, perspektiver og erfaringer. Det innebærer evnen til å sette seg inn i andres situasjon og leve seg inn i deres følelsesmessige tilstand. Empati gjør deg i stand til å gjenkjenne og leve deg inn i andres følelser og problemer, noe som fremmer medfølelse, forståelse og støtte.

Det finnes ulike dimensjoner av empati:

 1. Kognitiv empati: Dette refererer til den intellektuelle forståelsen av en annen persons følelser og perspektiver. Det innebærer evnen til å forstå og gjenkjenne følelsene en annen person opplever.
 2. Emosjonell empati: Emosjonell empati innebærer å føle andres følelser som respons på deres opplevelser. Det er en emosjonell smitteeffekt der du "fanger opp" andres følelser og opplever lignende følelser.
 3. Medfølende empati: Medfølende empati kombinerer både kognitiv og emosjonell empati. Det innebærer ikke bare å forstå og føle en annen persons følelser, men også å være motivert til å hjelpe og støtte vedkommende. Medfølende empati får mennesker til å gjøre noe for å lindre andres lidelser eller bidra til at de har det bedre.

Empatiens funksjoner

Empati spiller en avgjørende rolle i mellommenneskelige relasjoner, effektiv kommunikasjon og oppbygging av sosiale bånd. Empati gjør det mulig å vise omsorg, anerkjennelse og forståelse for andre, noe som skaper tillit og meningsfulle relasjoner. Empati gjør det også mulig å møte andres behov og bekymringer med vennlighet, støtte og passende tiltak.

Utvikling av empati

Å utvikle empati innebærer aktiv lytting, perspektivtaking og et åpent sinn. Det krever at man er oppmerksom på andres ikke-verbale signaler, følelser og verbale uttrykk. Å utvikle empati kan bidra til bedre relasjoner, bedre samarbeid og et mer medfølende og inkluderende samfunn.

Hva er en mørk empat?

Selv om empati vanligvis assosieres med positiv og prososial atferd, er det mulig for enkeltpersoner å bruke empati på ondsinnede måter.

Når empati brukes av noen til personlig vinning, manipulasjon eller andre ikke-altruistiske formål, går empatien over i mørk empati.

Her er noen eksempler:

 1. Manipulering: Noen personer med høy grad av empati kan bruke sin forståelse av andres følelser og sårbarhet til å manipulere eller utnytte dem for egen vinnings skyld. De kan utnytte andres svakheter eller empatiske reaksjoner for å oppnå sine egne egoistiske mål.
 2. Følelsesmessig mishandling: Personer med en dyp forståelse av andres følelser kan bruke denne kunnskapen til å påføre andre følelsesmessig skade med vilje. De kan utnytte sårbarheter, drive gaslighting eller manipulere følelser for å kontrollere eller skade andre.
 3. Bedrag: En person som er svært empatisk, kan bruke sin forståelse av andres følelser til å lure eller manipulere dem. De kan utnytte andres tillit og empati til å skaffe seg fordeler eller oppnå egne mål på bekostning av andre.
 4. Empatigapet: I noen tilfeller kan personer bruke empatien sin selektivt og vise empati og medfølelse overfor visse grupper eller individer, mens de holder den tilbake eller til og med viser apati overfor andre. Dette kan føre til diskriminering, fordommer eller likegyldighet overfor marginaliserte eller mindre relevante individer eller grupper.

Hvordan gjenkjenner jeg en mørk empat?

Det kan være vanskelig å oppdage en mørk empat, fordi de ofte har evnen til å skjule sine intensjoner. Det finnes imidlertid visse tegn og atferd som kan tyde på at noen bruker empati i manipulerende hensikt. Her er noen indikatorer du bør være oppmerksom på:

 1. Inkonsekvent oppførsel: En person kan overøse noen med empati og støtte når vedkommende ønsker en tjeneste eller trenger hjelp. Men når målet er nådd eller behovene er dekket, trekker de brått tilbake støtten eller blir likegyldige til den andres bekymringer.
 2. Mangel på genuin bekymring: En person kan lytte empatisk til en annens problemer, men når det kommer til å gjøre noe eller gi ekte støtte, unngår eller fraskriver vedkommende seg ansvaret og viser liten interesse for hvordan den andre har det.
 3. Manipulerende taktikk: Noen kan utnytte andres empati ved å bruke deres emosjonelle sårbarhet som et våpen. De kan gi dårlig samvittighet eller manipulere følelsesmessig og gasslys for å få kontroll, få den andre til å føle seg ansvarlig for problemene sine eller manipulere den andre til å gjøre ting som strider mot vedkommendes egne interesser.
 4. Manglende gjensidighet: En person søker konsekvent emosjonell støtte, forståelse eller hjelp fra andre, men unnlater å gjengjelde når de samme personene er i nød. Vedkommende kan vise lite empati eller støtte når andre har det vanskelig, eller avfeie deres bekymringer helt og holdent.
 5. Empatisk selektivitet: Noen viser kanskje empati bare overfor innflytelsesrike eller populære personer, og bruker empatien til å skaffe seg fordeler eller tilgang til sosiale nettverk, mens de ignorerer eller nedverdiger dem de oppfatter som mindre gunstige for sin sosiale status eller personlige agenda.
 6. Mangel på personlige grenser: En person kan snoke i andres privatliv og utnytte deres sårbarhet eller sensitive informasjon for å få overtaket i en situasjon eller for å kontrollere og manipulere dem følelsesmessig.
 7. Mønster av utnyttende atferd: Over tid kan en person vise et konsekvent mønster der han eller hun utnytter andres empati, manipulerer følelsene deres gjentatte ganger eller utnytter deres velvilje for egen vinning, uten å vise anger eller endre atferd.

Mørk empati: En del av den mørke triaden

Den mørke triaden består av tre overlappende personlighetstrekk: Machiavellisme, narsissisme og psykopati. Disse trekkene kjennetegnes av manipulerende atferd, selvopptatthet og mangel på empati.

La oss utforske hvert av personlighetstrekkene i den mørke triaden med eksempler:

Machiavellisme

Machiavellisme kjennetegnes av manipulerende atferd, en strategisk tankegang og fokus på personlig vinning. Personer med høy machiavellisme er villige til å bruke bedrag, manipulasjon og list for å nå sine mål.

Eksempler:

 • En person som utgir seg for å være venn med noen i den hensikt å utnytte vedkommendes forbindelser eller ressurser til egen vinning.
 • En person som lyver eller manipulerer situasjoner for å skape et gunstig bilde av seg selv eller skaffe seg fordeler i yrkeslivet eller privatlivet.
 • En medarbeider som sprer rykter eller undergraver andres omdømme for å fremme sin egen posisjon i organisasjonen.

Narsissisme

Narsissisme innebærer at man er overdrevent opptatt av seg selv, føler seg berettiget og har et konstant behov for beundring og oppmerksomhet. Personer med høy grad av narsissisme har et oppblåst selvbilde og mangler ofte empati for andre.

Eksempler:

 • En person som hele tiden søker bekreftelse og oppmerksomhet fra andre, og som ikke tar hensyn til følelsene eller behovene til dem rundt seg.
 • En person som tror at han eller hun er bedre enn andre og forventer særbehandling, og som hele tiden søker beundring og ros.
 • En person som manipulerer situasjoner for å opprettholde et idealisert selvbilde, for eksempel ved å nedvurdere andre eller skryte av egne prestasjoner.

Psykopati

Psykopati kjennetegnes av manglende empati, overfladiske følelser, impulsivitet og manglende respekt for sosiale normer og moralske standarder. Psykopatiske personer kan utvise bedragersk atferd, mangle anger og ha en ufølsom mellommenneskelig stil.

Eksempler:

 • En person som begår gjentatte uærlige handlinger, som å lyve, bedra eller manipulere andre, uten å føle skyld eller anger.
 • En person som ikke viser empati eller anger for sine skadelige handlinger overfor andre, og som ikke bryr seg om andres velvære eller lidelse.
 • En person som utviser impulsiv og risikofylt atferd uten å vurdere de potensielle konsekvensene for seg selv eller andre.

Håndtering av en mørk empat

Det er viktig å merke seg at eksemplene i denne artikkelen representerer misbruk eller manipulering av empati og ikke gjenspeiler empati i seg selv. Ekte empati er forankret i medfølelse, forståelse og omsorg for andre. Personer med ondsinnede hensikter eller personer som mangler moralske overveielser, kan imidlertid misbruke empati til sine egne ondsinnede formål.

Når du har med en mørk empat å gjøre, er det viktig å utvise forsiktighet og stole på instinktene dine når du vurderer en mørk empats mulige intensjoner. Hvis du mistenker at noen bruker empati på en manipulerende måte, kan det være nyttig å søke støtte hos venner, familie eller fagpersoner du stoler på, for å få andre perspektiver og veiledning.

Ett svar til “Dark Empath: Unmasking the Sinister Side of Empathy”

Bonjour, je sors d’une relation avec un emphatique sombre, beaucoup de trait ressortent dans votre article mais je trouve que nous avons un portrait très extrême de cette pathologie dans celui ci.
Il est plus intéressant de lire l’étude américaine sur cette pathologie, elle englobe mieux l’ensemble des cas avec plus de précisions sans parler de narcissisme par exemple.
L’empathique sombre que j’ai effacé de ma vie était encore plus complexe sans être extrême comme dans votre article. Par contre cette personne avait deux personnalités je pense d’où la complexité de détecter sa pathologie… j’ai réussi à la détecter par ses écrits finalement!
C’était incroyable, le côté sombre avait une écriture impeccable blessante, ciblé et piquante, à l’inverse le côté facette empathique (qu’elle donnait en publique par exemple) une écriture douce, extravagante et remplie de bienveillance mais terriblement bourrée de faute orthographique et de liaison.
Par la suite je me suis méfié et un jour j’ai eu droit à un 360° impitoyable!
Le pire dans cette histoire est que cette personne travaille dans le milieu médical ou justement elle fait preuve de beaucoup d’empathie professionnelle.
On en ressort de ce genre d’expérience mais je peux vous certifier que c’est des situations très difficile à gérer psychologiquement parlant pour la victime.
Merci de m’avoir lu.
Bien à vous tous !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NONorwegian