Kategorie
algorytmy sztuczna inteligencja kulty metawersja

Kulty metawersji: Sekty rewitalizujące technologię

Getting your Trinity Audio player ready...
Spread the love

Kulty metaverse stają się rzeczywistością.

Kulty metawersji

Myśląc o sektach, zwykle myślimy o charyzmatycznych przywódcach kultu, ludziach żyjących w odizolowanych społecznościach na odległych farmach, poddawanych manipulacji, praniu mózgu i innym formom psychicznego (i fizycznego) znęcania się.

Nie jest to coś, co ktokolwiek z nas może kiedykolwiek osobiście zobaczyć lub doświadczyć, ale bezpiecznie na ekranach naszych telewizorów.

Ale wynalezienie Metaverse, z niewielką pomocą polaryzacja onlinezmienił sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z sektami i nieświadomie zmienił nas z biernych widzów w aktywnych członków.

Czym jest kult?

Kult można szeroko zdefiniować jako grupę lub organizację, która wykazuje pewne cechy, taktykai dynamika, która odróżnia je od głównego nurtu społeczeństwa. Podczas gdy termin "kult" może być subiektywny i czasami niesie ze sobą negatywne konotacje, kulty "starej szkoły" zazwyczaj opierały się na tej samej formule:

  1. Charyzmatyczny przywódca
  2. Manipulacja i kontrola
  3. Zwodnicza rekrutacja
  4. Tożsamość grupowa i system przekonań
  5. Wykorzystywanie i kontrola finansowa
  6. Izolacja i kontrola informacji
  7. Reforma myśli i indoktrynacja
  8. Manipulacja i wykorzystywanie emocjin
  9. Stopniowe zwiększanie zaangażowania

Historyczne kulty

Historia kultów jest pełna różnorodnych grup znanych ze swoich charakterystycznych wierzeń i praktyk. Starożytny kult Izydy w Egipcie słynął z czczenia bogini Izydy, kładąc nacisk na płodność, magię i życie pozagrobowe. Kult Mitry, wywodzący się z Persji, a później rozprzestrzeniający się w Imperium Rzymskim, skupiał się wokół kultu boga Mitry i jego tajemniczych rytuałów inicjacyjnych. Zabójcy, średniowieczna sekta Nizari Ismaili, zyskała rozgłos dzięki swojej tajnej działalności i postrzeganemu wykorzystaniu zabójstw politycznych. Kult Thuggee, aktywny w Indiach od wieków, działał jako tajne stowarzyszenie przestępców, którzy czcili boginię Kali i dokonywali rytualnych morderstw. Świątynia Ludu, prowadzona przez Jima Jonesa, zyskała międzynarodową uwagę dzięki tragicznemu masowemu morderstwu-samobójstwu w Jonestown w Gujanie w 1978 roku. Jim Jones, charyzmatyczny przywódca, przyciągnął zwolenników do swojego kultu obietnicami sprawiedliwości społecznej i równości, ale ostatecznie sprawował skrajną kontrolę nad swoimi członkami, co doprowadziło do przerażającego wydarzenia w Jonestown, w którym zginęło ponad 900 osób. Oddział Dawidianów, kierowany przez Davida Koresha, zyskał międzynarodową uwagę podczas oblężenia w Waco w Teksasie w 1993 roku, co doprowadziło do śmiertelnego impasu między sektą a organami ścigania. Świątynia Solarna, założona przez Luca Joureta i Josepha Di Mambro, stała się niesławna ze względu na swoje wierzenia w nadchodzącą apokalipsę oraz zaaranżowane masowe samobójstwa i morderstwa, które miały miejsce w Szwajcarii, Francji i Kanadzie w latach 90-tych. Te historyczne kulty stanowią przykład różnorodności wierzeń, praktyk i wpływu, jaki wywarły na społeczeństwa w różnych okresach.

Kulty online

Pojawienie się "internetu społecznościowego" oznaczało znaczącą zmianę w komunikacji i łączności online, umożliwiając osobom z całego świata interakcję, dzielenie się informacjami i tworzenie wirtualnych społeczności. Platformy takie jak Friendster, MySpace i Facebook zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie łączyli się i komunikowali, wprowadzając koncepcję sieci społecznościowych. Ta nowo odkryta wzajemna łączność utorowała jednak również drogę do niezamierzonej konsekwencji - eksplozji ruchów kultowych. Internet społecznościowy zapewnił kultom bezprecedensowy dostęp do szerokiej publiczności, ułatwiając im celowanie i rekrutowanie wrażliwych osób poszukujących znaczenia, przynależności lub odpowiedzi. Dzięki możliwości tworzenia społeczności internetowych, manipulowania informacjami i stosowania taktyk perswazyjnych, kulty te znalazły podatny grunt w sferze cyfrowej. Rola algorytmów odegrała kluczową rolę w rozwoju ruchów kultowych. Platformy mediów społecznościowych wykorzystują algorytmy, które personalizują treści w oparciu o preferencje i zachowania użytkowników, tworząc komory echa, które wzmacniają istniejące przekonania. Algorytmy te przyczyniają się do tendencyjności potwierdzającej, ograniczając ekspozycję na różne perspektywy i czyniąc jednostki bardziej podatnymi na manipulację przez grupy kultowe. Poprzez selektywne prezentowanie treści zgodnych z ich ideologią, kulty mogą dalej izolować jednostki, tworząc narracje, które wzmacniają lojalność i zniechęcają do krytycznego myślenia. Algorytmiczne wzmacnianie ekstremistycznych poglądów i szybkie rozprzestrzenianie się informacji w społecznościach internetowych odegrały znaczącą rolę w rozwoju i wpływie ruchów kultowych w erze cyfrowej.

Studium przypadku: QAnon

Algorytmy i komory echa odegrały znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się teorii QAnon, stanowiąc przykład potencjalnych zagrożeń związanych z internetem społecznościowym. Platformy mediów społecznościowych wykorzystują algorytmy, które personalizują treści w oparciu o preferencje i zachowania użytkowników, tworząc komory echa, w których osoby są narażone na informacje i punkty widzenia, które wzmacniają ich istniejące przekonania. QAnon, ruch teorii spiskowych, znalazł podatny grunt w tych komorach echa. Ponieważ algorytmy priorytetowo traktują zaangażowanie i wzmacniają treści, które rezonują z użytkownikami, treści związane z QAnon były często algorytmicznie promowane wśród osób już skłonnych wierzyć w spiski lub nieufnych wobec narracji głównego nurtu. Najbardziej znaną teorią propagowaną przez QAnon jest bezpodstawne twierdzenie, że tajna kabała pedofilów i czczących szatana elit prowadzi globalny handel dziećmi. Ta teoria spiskowa zyskała na popularności, gdy zwolennicy QAnon, zwani "anonsami", udostępniali i omawiali rzekome informacje poufne i tajemnicze wiadomości od anonimowej postaci online znanej jako "Q". W swoich komorach echa zwolennicy QAnon wzmacniali nawzajem swoje przekonania, odrzucając odmienne opinie i alternatywne perspektywy. Algorytmiczne wzmacnianie treści QAnon w tych komorach echa jeszcze bardziej ugruntowało ich przekonania, utrudniając faktycznym informacjom przeniknięcie do ich baniek informacyjnych. Połączenie algorytmów, komór echa i sensacyjności teorii spiskowej przyczyniło się do szybkiego rozprzestrzeniania się i akceptacji QAnon, podkreślając niepokojący wpływ tej cyfrowej dynamiki na kształtowanie zbiorowych przekonań i zachowań.

Następstwa

Tragicznie wpływ QAnon osiągnął punkt krytyczny 6 stycznia 2021 r., kiedy to tłum zwolenników Trumpa, w tym niektórzy pod wpływem QAnon, szturmował Kapitol Stanów Zjednoczonych, próbując obalić wyniki wyborów. Wydarzenie to, znane jako zamieszki na Kapitolu, zszokowało naród i podkreśliło niebezpieczeństwa związane z radykalizacją napędzaną teoriami spiskowymi. Podkreśliło to pilną potrzebę zajęcia się rozprzestrzenianiem się dezinformacji i potencjałem przemocy w świecie rzeczywistym podżeganej przez ruchy internetowe, takie jak QAnon.

Rosnące zagrożenia

Ostatnie ostrzeżenie Badanie przeprowadzone przez holenderską Generalną Służbę Wywiadu i Bezpieczeństwa (AIVD) dotyczące 100 000 osób wierzących w teorię spiskową skupioną wokół "złej elity" podkreśla niepokojącą atrakcyjność takich narracji w różnych segmentach społeczeństwa. Ta teoria spiskowa, która sugeruje istnienie tajnej i złowrogiej grupy kontrolującej wydarzenia na świecie, zyskała znaczną popularność w ostatnich latach. To, co czyni tę teorię szczególnie uderzającą, to jej zdolność do rezonowania z szerokim gronem osób, które zazwyczaj nie mogą znaleźć wspólnej płaszczyzny. Atrakcyjność tej teorii wykracza poza tradycyjne granice, przyciągając zwolenników z różnych środowisk ideologicznych, religijnych i kulturowych. Obejmuje to osoby zarówno ze społeczności muzułmańskich, jak i skrajnie prawicowych, które mogą mieć rozbieżne poglądy na różne inne kwestie. Zdolność teorii spiskowej "złej elity" do wypełnienia tych luk i zjednoczenia ludzi, którzy normalnie by się nie spotkali, podkreśla potężny urok narracji, która oferuje proste wyjaśnienie złożonych problemów i podsyca poczucie wzmocnienia przeciwko postrzeganej opresyjnej sile. Podkreśla to potrzebę ciągłej czujności w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się takich narracji i zajmowaniu się podstawowymi czynnikami, które sprawiają, że są one atrakcyjne dla różnych segmentów społeczeństwa.

Jaki wpływ będą miały kulty Metaverse?

Pojawienie się metawersji może potencjalnie stworzyć jeszcze bardziej żyzne podłoże dla powstawania i rozprzestrzeniania się kultów metawersji. Metawersja, ze swoją zaawansowaną grafiką, wciągającą wizualizacją i ulepszonymi możliwościami komunikacji, może pogłębić poczucie wirtualnej rzeczywistości i społeczności wśród użytkowników. Ten podwyższony poziom immersji może wspierać poczucie przynależności i tożsamości w społecznościach internetowych, ułatwiając charyzmatycznym przywódcom kultywowanie oddanych zwolenników.

Interaktywna i wizualnie wciągająca natura metaverse może również wzmocnić siłę perswazji przywódców kultów, ponieważ mogą oni wykorzystywać wyrafinowane techniki do manipulowania emocjami, wzmacniania przekonań i wywierania kontroli nad jednostkami. Wciągająca natura metawersji zaciera granice między światem wirtualnym a rzeczywistym, potencjalnie utrudniając jednostkom krytyczną ocenę informacji lub rozróżnienie między prawdziwymi doświadczeniami a wirtualnymi symulacjami.

Co więcej, kulty metaverse mogą ułatwiać szybkie rozpowszechnianie informacji i ideologii, umożliwiając ruchom podobnym do kultów dotarcie i rekrutację osób na skalę globalną. Łatwość komunikacji i nawiązywania kontaktów w metaverse może przyspieszyć tworzenie się komór echa, w których podobnie myślące osoby wzmacniają nawzajem swoje przekonania i izolują się od odmiennych opinii. Ten efekt komory echa, w połączeniu ze zdolnością metaverse do wzmacniania tendencyjności potwierdzania, może przyczynić się do utrwalenia kultowych ideologii i zahamować krytyczne myślenie.

W miarę jak metawersja ewoluuje i staje się coraz bardziej zintegrowana z życiem ludzi, kluczowe znaczenie będzie miało rozpoznanie i zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami i słabościami, jakie stwarza. Promowanie umiejętności cyfrowych, krytycznego myślenia oraz wspieranie różnorodnych i integracyjnych społeczności internetowych to ważne kroki w łagodzeniu wpływu kultów metaverse. Ponadto platformy i organy regulacyjne powinny wdrożyć zabezpieczenia w celu wykrywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodliwych ideologii, manipulacji i wykorzystywania w przestrzeniach wirtualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish