Kategorier
gaslighting psykologi Psykologi på arbetsplatsen

Den dolda skadan av gaslighting på arbetsplatsen

Getting your Trinity Audio player ready...
Sprid kärleken

Gaslighting är en manipulativ teknik som används av individer för att få andra att ifrågasätta sina egna uppfattningar och minnen. Även om gaslighting ofta förknippas med personliga relationer kan det också förekomma på arbetsplatsen. I den här artikeln undersöks tecknen på gaslighting i en professionell miljö, hur det påverkar de anställda och vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med detta skadliga beteende.

Definition av gaslighting

Gaslighting är en form av psykologisk manipulation som går ut på att få någon att tvivla på sina egna minnen, uppfattningar eller förstånd. Det innebär ofta att manipulatören förnekar att händelser har ägt rum, vrider på sanningen eller får offret att tro att de minns fel. På arbetsplatsen kan gaslighting förekomma när en kollega, chef eller chef försöker få en anställd att ifrågasätta sina egna erfarenheter eller förmågor.

Exempel: En chef nekar upprepade gånger till att ha lovat en anställd en befordran, trots bevis på motsatsen, vilket får den anställde att tvivla på sitt eget minne och sin egen uppfattning av situationen.

Konsekvenser för offren

Gaslighting kan få allvarliga konsekvenser för offren, inklusive ångest, depression, minskat självförtroende och en förlust av självkänsla. På arbetsplatsen kan gaslighting göra det svårt för anställda att utföra sitt arbete effektivt och kan leda till utbrändhet eller till och med uppsägning. Det kan också skapa en fientlig arbetsmiljö och öka stressnivåerna.

Exempel: En anställd som ständigt fick skäll av sin chef började känna sig osäker och orolig över sin arbetsprestation, vilket ledde till minskat självförtroende och dålig arbetsprestation.

Inverkan på företaget

Experter inom ledarskap betonar också att gaslighting på arbetsplatsen kan skapa en giftig arbetsmiljö. När medarbetare tvingas ifrågasätta sina egna uppfattningar och minnen kan det skapa misstro bland kollegorna och sänka arbetsmoralen. Detta kan i sin tur leda till hög personalomsättning och svårigheter att attrahera nya talanger.

Dessutom kan gaslighting ha en negativ inverkan på organisationens resultat. När medarbetarna befinner sig i ett tillstånd av förvirring och osäkerhet är det mindre sannolikt att de fattar effektiva beslut, vilket leder till misstag och minskad effektivitet. Dessutom kan en giftig arbetsmiljö påverka ett företags rykte negativt, vilket gör det svårare att locka kunder och partners.

Exempel: Ett välkänt teknikföretag har en hög personalomsättning på grund av den gaslighting-taktik som används av en av dess chefer. Chefen förminskar och underminerar ständigt sina teammedlemmar, vilket får dem att ifrågasätta sina egna förmågor och beslut. Detta leder till en försämrad moral samt brist på förtroende och samarbete inom teamet. Teamets produktivitet och effektivitet blir lidande, vilket leder till missade deadlines och misstag som skadar företagets rykte i branschen. Företagets personalavdelning försöker ta itu med problemet, men chefens beteende fortsätter. Till följd av detta fortsätter företagets personalomsättning att öka och det blir allt svårare att locka till sig och behålla de bästa talangerna på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Taktik som används vid gaslighting

Gaslighting på arbetsplatsen innebär ofta att den som manipulerar använder en rad olika taktiker för att underminera sitt offer. Det kan handla om att förneka händelser, spela dum, projicera skuld och manipulera information. En gaslighter kan till exempel förneka att han eller hon utlovat en löneförhöjning eller anklaga offret för att misstolka situationen.

Exempel: En medarbetare nekar upprepade gånger till att ha sagt negativa kommentarer om ett offer, även om det finns vittnen närvarande, vilket får offret att tvivla på sina egna uppfattningar.

Hur man känner igen gaslighting

Det kan vara svårt att känna igen gaslighting, eftersom det ofta sker gradvis och kan vara subtilt. Några varningssignaler är att den som manipulerar ofta förnekar händelser, förvränger sanningen eller spelar dum. Offret kan också känna sig förvirrad, orolig eller stressad och kan börja tvivla på sina egna minnen och uppfattningar.

Exempel: En anställd känner sig ständigt förvirrad och orolig över sina interaktioner med sin chef och börjar tvivla på sina egna minnen av händelserna, trots att det finns bevis som stöder deras uppfattningar.

Gaslighting i förhållande till concern trolling

På en arbetsplats kan gaslighting vara nära relaterat till oro trollning. En individ eller grupp kan använda falska uttryck för oro för att kontrollera och manipulera sina arbetskamrater, eller för att misskreditera dem och få dem att framstå i dålig dager.

Exempel: En medarbetare kan låtsas vara bekymrad över ett visst projekt som du arbetar med, men i själva verket använder hen detta som en täckmantel för att undergräva dina ansträngningar och ta åt sig äran för ditt arbete.

Sätt att reagera på gaslighting

Om du misstänker att du blir utsatt för gasljus på arbetsplatsen är det viktigt att du vidtar åtgärder för att skydda dig själv. Du kan vidta följande åtgärder som svar på gaslighting:

  1. Dokumentera händelserna: Anteckna alla fall av gaslighting, inklusive datum, tid, plats och detaljer om vad som hände. Detta kan fungera som bevis om det behövs.
  2. Sätt gränser: Kommunicera tydligt dina förväntningar och gränser till den person som ägnar sig åt gaslighting. Var bestämd och bestämd i ditt svar.
  3. Sök stöd: Prata med en betrodd medarbetare, HR-representant eller terapeut om situationen. Att ha ett stödsystem kan hjälpa dig att känna dig tryggare i din reaktion.
  4. Konfrontera beteendet: Konfrontera den person som ägnar sig åt gaslighting med dennes beteende och dess effekter på dig. Var tydlig och specifik om händelserna och hur de fick dig att känna dig.
  5. Sök medling: Om gaslightingen är allvarlig och påverkar din arbetsprestation kan du överväga att söka medling eller konfliktlösningstjänster genom HR.
  6. Ta hand om dig själv: Det är viktigt att du tar hand om dig själv och skyddar din mentala hälsa. Det kan innebära att du söker terapi, tar pauser från arbetsplatsen eller söker ett nytt jobb om det behövs.

Exempel: En anställd, Sarah, har arbetat med sitt team i ett år och känner att hennes idéer och åsikter ständigt avfärdas och misskrediteras av hennes chef, som hon tror utsätter henne för gaslighting. Sarah bestämmer sig för att följa stegen ovan för att bemöta gaslightingen.

Först börjar hon föra anteckningar över alla tillfällen då hennes chef undergräver hennes åsikter och beslut. Sedan samlar hon mod för att konfrontera chefen och uttrycka sina känslor om hur gaslightingen påverkar henne. Hon söker också stöd hos en kollega som hon litar på och hos en terapeut.

Därefter sätter Sarah tydliga gränser och kommunicerar sina förväntningar till sin chef om att hon inte kommer att tolerera gaslighting-beteende. Men om gaslightingen fortsätter överväger hon att söka extern hjälp från HR eller sin chef för medling och lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish